Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής, σας προτείνουμε λύσεις για την βελτίωση των διαδικασιών της εταιρίας σας και την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων σας. puzzle

Μετά από μελέτη των αναγκών καθώς και του υπάρχοντος μηχανογραφικού εξοπλισμού που διαθέτεται σας προτείνουμε τεχνολογίες και λύσεις για να μειώσετε τα λειτουργικά κόστη του εξοπλισμού σας χωρίς τη παραμικρή έκπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών. 
 
Συμβουλευτείτε μας σε θέματα Backup, System virtualization, Open source     platforms, και να είστε σίγουροι ότι έχουμε λύσεις που θα σας ικανοποιήσουν.

Τις τεχνολογίες που προτείνουμε στους πελάτες μας τις υποστηρίζουμε με συμβόλαια ή ανά περίπτωση.  

request-a-quotation

Επισκευές Η/Υ

pc-repair

Από 40 €